Một trong những thứ bất li thân của các nàng hiện đại chính là một bộ mỹ phẩm trang điểm. Khi đi ra ngoài, chị em chúng ta luôn cần bộ mỹ phẩm trang điểm cá nhân cơ bản nhưng đâu phải lúc nào cũng mang hết đi được. Một bộ trang điểm cơ bản mini rất