Trong thời đại ngày nay, giữa cuộc sống nhộn nhịp tất bật, nhưng những nghi lễ cúng bái truyền thống vẫn được người Việt Nam nhớ và thực hiện gần như đầy đủ. Một trong số nghi thức cúng bái quan trọng là cúng thôi nôi cho các bé. Hẳn là nhiều bậc phụ huynh