Chính Sách Bảo Mật

Chúng ta đã thu thập được thông tin gì rồi?

  • Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký trên trang của chúng tôi, các thông tin về email, số điện thoại, trang web…

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để làm gì?

Bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng với nhiều mục đích như:

  • Để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Thông tin của bạn giúp chúng tôi đáp ứng tốt hơn nhu cầu cá nhân của bạn.
  • Để cải thiện trang web của chúng tôi. Chúng tôi liên tục phấn đấu cải tiến các trang web của chúng tôi dựa trên thông tin và phản hồi mà chúng tôi nhận được từ bạn.

Gửi email định kỳ

  • Địa chỉ email bạn cung cấp được sử dụng để gửi cho bạn thông tin và cập nhật liên quan đến cập nhật và thông tin của trang web chúng tôi.

Lưu ý: Nếu bất kỳ lúc nào bạn muốn hủy đăng ký nhận email trong tương lai hãy liên hệ với chúng tôi

Làm thế nào để chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn?

  • Chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp bảo mật để duy trì sự an toàn của thông tin cá nhân của bạn.
  • Các thông tin cá nhân của bạn sẽ không được lưu trữ trên các máy chủ của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng cookie làm gì?

Cookie là các tệp nhỏ mà một trang web hoặc nhà cung cấp dịch vụ chuyển vào máy tính của bạn qua trình duyệt Web (nếu bạn cho phép) cho phép các trang web hoặc các nhà cung cấp dịch vụ nhận diện được trình duyệt của bạn và thu thập và ghi nhớ một số thông tin nhất định.

  • Chúng tôi sử dụng cookie để giúp chúng tôi nhớ và xử lý các tương tác của bạn với Zenspa.

Chúng tôi có được công bố bất cứ thông tin nào ra bên ngoài không?

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển giao cho bên thứ ba thông tin nhận dạng cá nhân của bạn. Điều này không bao gồm các bên thứ ba đáng tin cậy, những người giúp chúng tôi điều hành trang web của chúng tôi, tiến hành kinh doanh hoặc phục vụ bạn, miễn là các bên đó đồng ý giữ bí mật thông tin này.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng việc phát hành là thích hợp để tuân thủ pháp luật, thực thi chính sách trang web của chúng tôi, hoặc bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi hoặc của người khác. Tuy nhiên, thông tin khách hàng không thể nhận dạng cá nhân có thể được cung cấp cho các bên khác để tiếp thị, quảng cáo hoặc sử dụng khác.

Liên kết bên thứ ba

Đôi khi, theo ý của chúng tôi, chúng tôi có thể bao gồm hoặc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba trên trang web của chúng tôi. Các trang web bên thứ ba này có chính sách riêng tư riêng biệt và độc lập. Do đó, chúng tôi không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm về nội dung và hoạt động của các trang web được liên kết này. Tuy nhiên, chúng tôi muốn bảo vệ sự toàn vẹn của trang web và hoan nghênh mọi phản hồi về các trang web này.

Chính sách Bảo mật Trực tuyến

Chính sách bảo mật trực tuyến chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập thông qua trang web của chúng tôi chứ không phải với thông tin thu thập ngoại tuyến.

Các điều khoản và điều kiện

Vui lòng xem phần Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi để thiết lập việc sử dụng, từ chối trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm quản lý việc sử dụng trang web của chúng tôi tại https://zenspa.com.vn/dieu-khoan-su-dung/

Thay đổi Chính sách Bảo mật của chúng tôi

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi trên trang này.