Móng tay, một phần quan trọng không kém gì da tay, là  điều tạo nên điểm khác biệt giữa bàn tay này so với những bàn tay khác. Một bộ móng đẹp, trước hết, thể hiện cá tính và thẩm mỹ của người sở hữu. Thời điểm này là đầu tháng 12, thời điểm gần