Để khắc phục tình trạng “khô hạn”, nhiều cặp vợ chồng đã chọn dầu bôi trơn trong quan hệ tình dục. Dầu bôi trơn hay gel bôi trơn là sản phẩm hỗ trợ trong quan hệ tình dục giúp cuộc vui trơn chu và giảm khô rát. Tuy nhiên, không phải loại dầu bôi trơn