CHỈ SỐ BRIX (ĐỘ BRIX) CHO PHÉP CHÚNG TA BIẾT TỶ LỆ ĐƯỜNG CHỨA TRONG TRÁI CÂY, NƯỚC TRÁI CÂY, RƯỢU VANG VÀ NƯỚC NGỌT. Trong trường hợp trái cây, giá trị này cho biết lượng đường có trong mỗi trái cây, ảnh hưởng đáng kể đến hương vị của nó. Việc biết thông tin