Cách thức hoạt động của Palăng xích Pa lăng xích hoạt động thông qua một chuỗi vô tận được lặp lại trên hệ thống ròng rọc kép, tạo thêm lợi thế cơ học giống như ròng rọc. Palăng kết hợp một hệ thống răng và bánh cóc, giúp cho tải không bị trượt. Mặc dù