Với trẻ em 3 năm đầu đời là giai đoạn then chốt phát triển trí não cho bé với sự gia tăng kết nối các xinap thần kinh (2 triệu xinap/giây) và đẩy nhanh tốc độ dẫn truyền tín hiệu cho não bộ. Để hoàn thiện các kết nối này, trẻ cần được nuôi dưỡng