Thị trường mỹ phẩm luôn có sự biến động và thay đổi không ngừng, khi mà các sản phẩm mới luôn được ra lò và có sức cạnh tranh cực kì lớn. Tuy nhiên, trong đại dương cực kỳ lớn đó vẫn còn tồn tại những cái tên có từ thuở xa xưa, lên đến