Màng xốp nổ bọc hàng hay còn được gọi là màng xốp hơi bọc hàng, màng xốp bóp nổ hay màng xốp chèn hàng. Dù tên gọi là gì, sản phẩm này cũng chỉ có một công dụng là bảo vệ hàng hóa. Ứng dụng phổ biến nhất trong ngành vận chuyển và đóng gói